رنگ نقاشی ساختمان با زیر سازی در شهریار

تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵

رنگ نقاشی ساختمان با زیر سازی در شهریار

رنگ نقاشی ساختمان با زیر سازی در شهریار-قاشی ساختمان کرج خانه کرج, نقاشی ساختمان کرج, نقاشی ساختمان در کرج, نقاشی ساختمان و کلیه تزییناتی ساختمان, نقاشی

نقاشی ساختمان در بوعلی کرج

نقاشی ساختمان در بوعلی کرج

تست روان شناسي رنگ ها

آزموني براي سرگرمي

 

لطفا رنگ مورد نظر را انتخاب کنيد.

قرمز

محرك اعصاب، داراي روحيه تهاجمي، هيجاني، اهل رقابت، اهل عمل، با آرزوهاي زياد، سلطه طلب، مستقل، برون گرا، بسيار فعال، كينه توز.

نارنجي

خون گرم و صميمي، پر اشتها، پر ذوق، با سليقه، مهربان، تا حدي مستقل، شخصيت ثابت، برون گرا، خوش گذران، دست و دلباز، هيجاني و احساساتي، محكم و استوار.

زرد

پر نشاط و روحيه ي فعال، غير مستقل ( وابسته‌)، تغيير پذير، توسعه طلب، آينده نگر ، بلند پرواز، پر توقع، متكبر و اصيل، برون گرا، اهل تحقيق و پژوهش، گاهي اوقات بي احساس.

 

سبز

اهل خودنمايي و عرض اندام، داراي حالت تدافعي، داراي عزت نفس، مراقب خويش، خودخواه، غير فعال، مستقل، مصّر و لجباز، داراي تعلقات، تغيير ناپذير، ساكت و آرام، روحيه جواني.

فيروزه اي

آرام و صبور، غير مستقل، شخصيت ثابت، با اراده، داراي قدرت درك زياد، فعال و پر انرژي، مذهبي و دين گرا، بي آلايش و متين، مهربان و ياري دهنده، برون گرا، داراي روحيه اجتماعي، محكم و استوار.

آبي

غير مستقل و تابع ديگران، داراي روحيه اتحاد با ديگران، داراي روحيه مشاركت و همكاري، خواستار رضايت و خشنودي اطرافيان، سرشار از عشق و محبت، داراي قدرت درك زياد داراي طبع حساس، آرامش بخش و آرامش طلب، منطقي و ملايم، متواضع، در بعضي زمينه ها سرد، دور انديش،

 

بنفش يا صورتي

مضطرب و ترسو، حساس و احساساتي، اغلب افسرده، نگران از اعمال و رفتار خويش، غير مستقل، راحت طلب، شخصيت متغير، كم حرف، بسيار دور انديش، عجول و خراب كار، رويايي و خيالاتي، اعتماد به نفس پايين،

سفيد و طوسي

صبور و شكيبا، خواستار راستي و صداقت، داراي روحيه درستكاري، خوش برخورد، ميانه رو، تا حدي مستقل، دانش طلب، طبع بالا، ساده و بي ريا، درون گرا، آينده نگر، كمي از خود راضي.

قهوه اي

خانواده دوست، درون گرا، خسيس و پول دوست، اصالت طلب، ساده لوح، كم حرف و دهان بين، به فكر منافع، چند شخصيتي، اراده ضعيف، غير مستقل ( براي خانواده )، تغيير حالت آني، فراموش كار.

سياه

خشن و جسور، با جذبه، درون گرا و موزي، اراده در تصميم، پر انرژي، با سياست در رفتار ، خواستار تنهايي و گوشه گير، پر توقع، كاملاً مستقل، تيزبين و با هوش، كينه توز، خود پرست.

 

 


ارسال نظر