رنگ کردن سوله در شهریار

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

رنگ کردن سوله در شهریار

رنگ کردن سوله در شهریار-نقاشی,ساختمان,در,تهران,نقاشی,ساختمان,در,کرج,نقاشی,ساختمان,در,کرج,و,حومه,نقاشی,ساختمان,کرج,نقاشی,  ساختمان,کرچ,نقاشی,ساختمانی,در,کرج,

نقاشی ساختمان خوش دست

نقاشی ساختمان خوش دست

چگونگی حرکت دست برای نقاشی یک پارچه و کامل آن:

ابتدا قلم مناسب را نتخاب کنید.

مقدار مناسب رنگ را با یک سوم اول قلم برداشته و سپس به شکل عدد ۱۱ دو خط موازی می کشیم تا همه رنگ روی قلم از آن خارج شود و برای یک پارچه درآمدن کار ، و اینکه رنگ زیاد و کم نشود ،به صورت افقی ، آن را کامل پر می کنیم.سپس برای اینکه کار تکمیل شود، عمودی و بسیار آرام روی کار می کشیم تا دیگر رنگ در یک جا به صورت گلوله ، یا شره، نماند. توجه داشته باشید که نور از کدام سمت به ساختمان می تابد. از هر طرف که تابید اگر سقف بود ، حرکت عمودی آخر آن به سمت نور باشد تا ردی از قلم به جا نماند. اگر روی دیوار بود ابتدا، از محل تابش نور لبه پنجره تابش کار را شروع می کنیم تا زاویه نور با زاویه رنگ یک دست و یکنواخت شود.

.

سعی کنید حداقل بعد از استفاده از روغن الف، روی کار ، ۳ دست کامل رنگ زده شود تا دوام آن و زیبایی آن به نحو دلخواه شما باشد.

دست سوم یا رویه اصلی کار:

در تمام مراحل نقاشی مهم ترین مرحله می باشد. سعی کنید دوخت به صورتی باشد که به هیچ عنوان خشکی و خیسی کار در زوایه های دیوار معلوم نباشد و هر دیوار را که شروع کردید ، کامل کنید و به پایان برسانید. بعد دیوار دیگر را شروع کنید.

 


ارسال نظر