زیبایی مولتی کالر در شهریار

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۵

زیبایی مولتی کالر در شهریار

زیبایی مولتی کالر در شهریار-شرکت های ساختمانی کرج, قیمت مصالح ساختمانی کرج, مصالح ساختمانی به روز کرج, تمام مشاغل در شرکت ساختمانی ساختمانی, هنر. نقاشی. فرو

نقاشی ساختمان خوش دست

نقاشی ساختمان خوش دست

رنگهای پلی استر چیست

پلی استر رنگی است شفاف و بی رنگ .این رنگ در تینرهای فوری بسیار قوی حل میشود رنگهای پلی استر در مقابل رطوبت .حرارت .الکلها. اسیدها. رغن وچربی . چروکها. و مرکب و جوهر تا حدودی مقاوم است

پلی استر به دو دسته تقسیم میشود(نیم پلی استر وپلی استر)

نیم پلی استر:جز رنگهای نیمه هوا خشک هستند و از سه جزء ماده اصلی رنگ (رزین روغن های کوتاه.اوره فرمالدیید) حلال (اتیلن) و سخت کننده (پاراتولوین)تشکیل یافته هست این رنگها پس ازمصرف احتیاج به پولیش نداردو به دو صورت مات و براق در بازار عرضه میشوند

پلی استر:این رنگها از یک جزء ماده اصلی رنگ ویک جزء ها هاردنر(سخت کننده)تشکیل داده است وماده رقیق کننده ای ندارد و به علت این که در اثر رقیق نشدن تبخیر نمیشوند لذا ضخامت لاک به همان ضخامت اصلی روی کار باقی می مانداین دسته از لاک ها بسیار شفاف هستند.


ارسال نظر