تصاویر نقاشی ساختمان در شهریار

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

تصاویر نقاشی ساختمان در شهریار

تصاویر نقاشی ساختمان در شهریار-طرحهای بلکا در شهریار, انواع بلکا در شهریار, مواداولیه بلکا در شهریار, اجرای بلکا در شهریار, بلکا در شهریار پتینه, نوع بلکا در شهریار, نمایندگی بلکا در شهریار, بلکا در شهریار فارس, تعریف بلکا در شهریار, هزینه بلکا در شهریار, پوشش بلکا در شهریار, شستشوی بلکا در شهریار, بلکا در شهریار رشت,

نمونه کار نقاشی ساختمان

نمونه کار نقاشی ساختمان

رنگهای اصلی و فرعی و اصول دکوراسیون

برای مشاهده تعالی هارمونی و هماهنگی کافی است به هارمونی رنگها در در طبیعت دقت کنید. همان طور که گفتیم، تئوریهای رنگ و هارمونی رنگی متعددی وجود دارند. در اینجا به معرفی چند فرمول ابتدایی در به کارگیری رنگ ها میپردازیم:

هارمونی بر اساس همجواری رنگها: رنگهای هم جوار (پیوسته) یا Analogous Colors ، به هر دسته سه تایی از رنگهایی گفته میشود که در دایره رنگ کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. مانند زرد – سبز، زرد و زرد نارنجی معمولا در چنین ترکیبهایی، یک رنگ از نظر مقدار، بر دو رنگ دیگر برتری دارد.
هارمونی بر اساس رنگهای مکمل: رنگهای مکمل آنهایی هستند که در دایره رنگ، درست در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند. مانند قرمز و سبز یا قرمز – بنفش و زرد – سبز. همان طور که در تصویر مشاهده میکنید، درجات مختلف زرد – سبز در برگها، هماهنگی زیبایی با رنگهای قرمز – بنفش گل، ایجاد کردهاند. رنگهای مکمل بالاترین درجه تباین (کنتراست) و ثبات را به وجود میآورند.
رنگهای اصلی و فرعی و اصول دکوراسنيون

نقاش ساختمانی

نقاش ساختمانی

 

تصاویر نقاشی ساختمان در شهریار

هارمونی بر اساس طبیعت: طبیعت، بهترین نقطه شروع برای درک و ایجاد هارمونی رنگی است. در تصویر پایین ملاحظه می کنید که زرد، سبز و قرمز چه نقش هماهنگی ایجاد کردهاند و این ترکیب متناسب، لزوما در دو مورد قبل نمیگنجد، اما زیبا و قابل اجرا است.
رنگهای گرم و سرد رنگ آبی و رنگهای مجاور آن تداعی کننده آب روان و دریا است بنابراین با دیدن این رنگها احساس سرما به فرد دست میدهد. از این رو به این رنگها، رنگهای سرد میگویند. | رنگ قرمز و رنگهای مجاور آن تداعی کننده آتش و خورشید بوده و با دیدن این رنگ ها احساس گرما به فرد دست میدهد. از این رو به این رنگ ها، رنگهای گرم میگویند.

تصاویر نقاشی ساختمان در شهریار