غلطک نقاشی ساختمان

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

غلطک نقاشی ساختمان

غلطک نقاشی ساختمان

غلطک نقاشی ساختمان-رنگ کردن کرکره, رنگ کردن مغازه, رنگ کاری مغازه, رنگ کردن فروشگاه, نقاشی مغازه, رنگ کاری خانه, پتینه کاری پنچره, رنگ های شاد اتاق خواب, رنگ کردن اداره , رنگ کردن پست برق, رنگ کردن تور پست برق, نقاشی پست برق, رنگ گردن پست برق,

 

رنگ خوب برای منزل

غلتک
غلتکها در اندازهها و به صورتهای مختلفی از جمله اسفنجی، نمدی، لاستیکی، گل برجسته برای ایجاد نقش روی دیوار تولید میشوند. غلتک ابزار دیگری برای رنگ آمیزی است که مانند قلم مو در اندازهها و جنسهای مختلف تولید میشود. غلتک شامل یک استوانه پوشش دار و همچنین یک دسته است که با کمی پیچ و خم به هم متصل هستند. برای آغشته کردن سطح پوشش غلتک که مانند قلم مو با توجه به نوع رنگ و کاربرد آن متفاوت است سینی مخصوصی در نظر گرفته شده است. این سینی دارای انتهایی کاسه مانند و گود برای نگهداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نیز با برجستگیهای کنگره ای پوشش یافته است که نقش خروج رنگهای اضافی از غلتک را برعهده دارد. به این معنا که پس از قرار دادن غلتک در داخل قسمت گودی انتهایی سینی و آغشته کردن تمام سطح آن به رنگ، غلتک را چندین بار بر روی کنگرهها حرکت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازید. مزایای غلتک: از جمله مهمترین مزایای غلتک کاربرد آسان آن و عدم نیاز به مهارت خاص نقاشی حرفهای است

غلطک نقاشی ساختمان

نمونه کار نقاشی ساختمان

نمونه کار نقاشی ساختمان

. یعنی هر فردی که کمی با رنگ و نقاشی آشنایی داشته باشد میتواند
خودش دست به کار شود. علاوه بر آن سرعت عمل در رنگ آمیزی با غلتک بیشتر از قلم مو بوده و نتیجه یکنواخت تری نیز حاصل میشود. معایب غلتک: مهمترین عیب آن این است که برای پوشش رنگی سطوح دیوارها و سقف یک فضا از غلتک به عنوان تنها ابزار رنگ آمیزی نمیتوان استفاده کرد بلکه برای تکمیل رنگ گوشهها، زوایای محل برخورد دو سطح دیوار و سقف با یکدیگر و قسمتهای فرورفته و برجسته و غیره قلم موی مناسب مورد نیاز است.

غلطک نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان خوش دست

نقاشی ساختمان خوش دست

رنگها و اصول و تاثيرشون بر فضاي داخلي

رنگها و اصول و تاثيرشون بر فضاي داخلي

چگونگی حرکت دست برای نقاشی ساختمان

چگونگی حرکت دست برای نقاشی ساختمان